Úradné doklady

Úradné doklady gymnázia

Výkaz prijmov a výdavkov v roku 2019

Plán príjmov na rok 2020

Plán výdavkov na rok 2020

Výkaz príjmov a výdavkov v roku 2018

Plán príjmov na rok 2019

Plán výdavkov na rok 2019 

Výkaz príjmov a výdavkov roku 2017