Informatický krúžok

Pokiaľ ide o predmet Výpočtová technika a informatika v období 2014 ― 2019 sú najvýznamnejšie aktivity v splupráci s bývalým žiakom gymnázia a študentom na Prírodo-matematickej fakulte v Novom Sade Zoranom Stuparom, ktorý sa ponúkol realizovať niektoré mimoškolské aktivity v spolupráci s profesormi informatiky. Žiakom gymnázia boli dané na výber súčasné témy z počítačovej techniky a zvolili si programovanie v jazyku Java. Hodiny krúžku boli v jarnom období v roku 2017 na gymnáziu za prítomnosti stálych 6 ― 10 členov, no časom krúžkari túto spoluprácu s prednášateľom predĺžili virtuálne ― pomocou jeho webovej stránky. Žiaci, ktorí sa takto chceli zdokonaliť v programovaní, sú: Darko Šiška, Peter Čáni, Gregor Ferko, Dávid Fiala, Branislav Pop, Đorđe Nikolić, Ljubormir Vukšić.

Pavel Čáni so svojimi spolužiakmi Ivanom Francistym a Darkom Babiakom neustále aktualizovali webovú stránku gymnázia novými fotografiami.

Vladimír Žila a Benjamin Kunčák pod vedením profesorov informatiky boli aktívni na údržbe počítačov v kabinetoch informatiky a iných informačných technológií na gymnáziu. Vždy boli ochotní dať prvú pomoc digitálnym prostriedkom v havárii.

Ján Eliáš a Jarmila Vrbovská