GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
name
 
 

Zápis do žiackeho domova v 2019.
 
Potvrdenia o prijatí do žiackeho domova žiakom budú zaslané poštou na adresu uvedenú v Prihláške.

 
ZÁPIS do 1. ročníka gymnázia

pre školský 2019/2020 rok:

 

- prvý termín 8. a 9. júla 2018 od 8-15 h (v pondelok a v utorok).

- druhý termín 11. júla 2018 od 8-15 h (vo štvrtok).  

Počet miest:

všeobecný odbor v slovenskom vyučovacom jazyku – 60 miest

- odbor pre žiakov gymnázia s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku v slovenskom vyučovacom jazyku – 20 miest 

príloha: učebný plán

- všeobecný odbor v srbskom vyučovacom jazyku – 30 miest

- trojročný odbor kuchár v slovenskom vyučovacom jazyku– 30 miest 

príloha: učebný plán

SÚBEH NA PRIJATIE ŽIAKOV GYMNÁZIA JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI DO ŽIACKEHO DOMOVA NA BÝVANIE A STRAVOVANIE ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020  

Prihláška na zápis žiakov do žiackeho domova

 

 

Petrovské gymnázium počas 99 ročného pôsobenia svojou vysoko profesionálnou výchovno-vzdelávacou prácou dalo základy pre vysokoškolské štúdiá významným doktorom vied, vedcom, umelcom, lekárom, inžinierom, spisovateľom a mnohým iným, ktorí boli a v súčasnosti sú nositeľmi spoločenského a kultúrneho života Slovákov, a nie iba Slovákov, u nás a vo svete.

Gymnázium Jána Kollára v roku 2017 oslávilo dvadsaťročnú prácu svojho žiackeho domova, v ktorom žije veľká rodina - 80 gymnazistov z viac ako 20 osád z celej Vojvodiny. Umožňujeme našim žiakom ubytovanie, stravovanie, pedagogický dozor a bohatý spoločenský život podľa najvyšších štandardov.

Celý článok...
 
Plagát pre zápis na 2019
 

Úradné doklady gymnázia

Výkaz ziskov a strát v roku 2018

Plán príjmov na rok 2019

Plán výdavkov na rok 2019 

Výkaz ziskov a strát v roku 2017

 

Školský rok 2018/2019

V tomto školskom roku žiaci sú roztriedení do 8. tried všeobecného gymnázia v slovenskom vyučovacom jazyku, v srbskom do štyroch tied a do dvoch tried kuchárskeho odboru s trojročným trvaním v slovenskom vyučovacom jazyku.

Zoznam žiakov po triedach

Rozvrh hodín

Kalendár školy

Učebný plán slovenského gymnázia

Učebný plán kuchárskeho odboru

Pravidlá o známkovaní 

Pravidlá o správaní v gymnáziu a v žiackom domove

Domový poriadok v žiackom domove  

Zákon o strednej škole  

 

 

Štatút gymnázia 2018

Pravidlá o disciplinárnej zodopovednosti zamestnaných

Pravidlá o výchovno-disciplinárnej zodpovednosti žiakov

Pravidlá o bezpečnosti žiakov

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  -  riaditeľka gymnázia

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.   - správca žiackeho domova

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  - sekretárka gymnázia

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.   - účtovníčka gymnázia

 

Ubytovanie a stravovanie v žiackom domove 

Celý článok...
 
nitra
sladkovic