GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

  ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 
V tomto školskom roku je zapísaných 238 žiakov zaradených do 12. tried. Prvákov je 64, druhákov 55, tretiakov 45 a štvtákov 74. V ôsmich triedach výučba prebieha v slovenskom vyučovacom jazyku a v štyroch v srbskom vyučovacom jazyku (zoznam žiakov po triedach http://www.jankollar.org/sk/content/view/83/59/ ).
 
Školský rok 2015/2016 - štatistické výsledky 31. augusta:
 
 Ročník
Počet žiakov 
Zakončili triedu
Priemerná známka
Priemer vymeškaných hodín po žiakovi
 I.
 55 55
 4,20
72,11
 II.
 45 44
 4,11 85,91
 III.
 75 74 3,83
84,23
 IV.
 87
87
  4,16
98,21
 Škola:
262
260
 4,09 86,61
 Maturnati:
 87  87 -
 
  Najlepšie výsledky v školskom 2014/2015 dosiahli žiaci 4.b triedy - priemerná známka 4,42 triedna profesorka Marta Pavčoková a najmenej vymeškali žiaci 1.b triedy - 51,75 hodín po žiakovi, triedna profesorka Nataša Struhárová.
 
nitra
sladkovic