GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
nové odbory

DOPLNENÝ PLÁN ZÁPISU

do 1. ročníka gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

pre 2017/2018 rok:

1. všeobecný smer v slovenskom vyučovacom jazyku – 60 miest

2. spoločensko – jazykový smer v slovenskom vyučovacom jazyku – 30 miest

(príloha: učebné plány na porovnanie)

3. všeobecný smer v srbskom vyučovacom jazyku – 30 miest

4. trojročný odbor kuchár v slovenskom vyučovacom jazyku– 30 miest

(príloha: učebný plán).

 
nitra
sladkovic