GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
zápis 2017

Zápis do gymnázia:

- prvý termín 4. a 5. júla 2017

- druhý termín 7. júla 2017. 

Prihlášky do žiackeho domova:

- prvý termín od 4. do 17. júla 2017.

Pre prihlášku do žiackeho domova je potrebné: 

formulár1formulár2 ostatné doklady

 
nitra
sladkovic