GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
Odbory pre zapis 2018-19

ZÁPIS do 1. ročníka gymnázia

pre školský 2018/2019 rok:

 

- prvý termín 9. a 10. júla 2018 od 8-15 h.

- druhý termín 12. júla 2018 od 8-15 h.  

Počet miest:

všeobecný odbor v slovenskom vyučovacom jazyku – 60 miest

- odbor pre žiakov gymnázia s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku v slovenskom vyučovacom jazyku – 20 miest 

príloha: učebný plán

- všeobecný odbor v srbskom vyučovacom jazyku – 30 miest

- trojročný odbor kuchár v slovenskom vyučovacom jazyku– 30 miest 

príloha: učebný plán

Prihlášky do žiackeho domova:

- od 5. do 17. júla 2018. Doklady na stiahnutie:

súbeh na ubytovanie a stravovanie v žiackom domove,

prihláška na súbeh,

potvrdenie o príjmoch členov domácnosti.

 
nitra
sladkovic