GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
Odbory pre zapis 2018-19

PLÁN ZÁPISU pre školský 2018/2019 rok

do 1. ročníka gymnázia

Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci:

 

1. všeobecný odbor v slovenskom vyučovacom jazyku – 60 miest

2. odbor pre žiakov gymnázia s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku v slovenskom vyučovacom jazyku – 20 miest (príloha: učebný plán)

3. všeobecný odbor v srbskom vyučovacom jazyku – 30 miest

4. trojročný odbor kuchár v slovenskom vyučovacom jazyku– 30 miest (príloha: učebný plán).

 
nitra
sladkovic