GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
Žiacky domov 2018

Súbeh v žiackom domove pre školský rok 2018/2019

Rozhodnutie riaditeľky

Konečná poradová listina prijatých kandidátov 

Žiakom budú Potvrdenia o prijatí do žiackeho domova zaslané poštou na adresu uvedenú v Prihláške. 

Súbeh na ubytovanie a stravovanie v žiackom domove - druhé kolo súbehu

 
nitra
sladkovic