GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
Zápis 2019
ZÁPIS do 1. ročníka gymnázia

pre školský 2019/2020 rok:

 

- prvý termín 8. a 9. júla 2018 od 8-15 h (v pondelok a v utorok).

- druhý termín 11. júla 2018 od 8-15 h (vo štvrtok).  

Počet miest:

všeobecný odbor v slovenskom vyučovacom jazyku – 60 miest

- odbor pre žiakov gymnázia s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku v slovenskom vyučovacom jazyku – 20 miest 

príloha: učebný plán

- všeobecný odbor v srbskom vyučovacom jazyku – 30 miest

- trojročný odbor kuchár v slovenskom vyučovacom jazyku– 30 miest 

príloha: učebný plán

SÚBEH NA PRIJATIE ŽIAKOV GYMNÁZIA JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI DO ŽIACKEHO DOMOVA NA BÝVANIE A STRAVOVANIE ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020  

Prihláška na zápis žiakov do žiackeho domova

 

 
nitra
sladkovic