GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
Vychovávatelia
 
 Meno a priezvisko
 Profesor
 Pavel Turan
 profesor telesnej výchovy
 Anna Pavlová - Banovićová
 profesorka zemepisu
 Jasna Laćarak
 profesorka biológie
 Jana Lačoková
 profesorka slovenčiny, na materskej dovolenke
 Anna Lekárová  profesorka slovenčiny
 Milada Stanković  profesorka biológie
 Vieroslava Struhárová
 profesorka biológie
 
 
nitra
sladkovic