GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
Žiaci generácie
 
 Žiak generácie  Školský rok
 Vladimir - Vaňa Valent  2015/2016
 Anna Berédiová
 2014/2015
 Miroslava Šimovičová
 2013/2014
 Jaroslava Slavková  2012/2013
 Rut Miriam Eliašová
 2011/2012
 Ivan Beláni  2010 / 2011
 Stanislava Sladečeková
 2009 / 2010
 Anna Margaret Valentová  2008 / 2009
 Anita Rybárová
 2007 / 2008
 Ivan Labáth
 2006 / 2007
 Jasmina Simonovićová
 2005 / 2006
 Juraj Beláni
 2004 / 2005
 Anna Chorvátová
 2003 / 2004
 Emília Vízová  2002 / 2003
 Maja Bokić  2001 / 2002
 Svetlana Balj  2000 / 2001
 Hana Pešková
 1999 / 2000
 Ján Marčok
 1997 /1998
 
nitra
sladkovic