GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
Žiaci
 
Školský rok: 2018/2019
 
 I.a  
 
Počet žiakov: 24
Triedny profesor: Ján Kopčok
Vyučovací jazyk: slovenský

 P.č.  Priezvisko a meno
 Osada 
 Internát
 1.  Babiaková Lucia     
 2.  Brnová Dajana-Jana  
 
 3.  Čiep Martin     
 4.  Fábry Daniel    
 5.  Fejdiová Jasmina
    
 6.  Fiala Jonatán     
 7.  Goda Andrej     
 8.  Hricová Ema     
 9.  Kaňová Iveta     
 10.  Lekárová Ivana     
 11.  Lomenová Ivana     
 12.  Ľavo Martin    
 13.  Machová Miroslava     
 14.  Marčoková Nina     
 15.  Miljević Marína     
 16.  Nvotová Irena-Miriam    
 17.  Pekár Martin    
 18.  Privizer Marian     
 19.  Pucovská Marína     
 20.  Pucovská Vladimíra    
 21.  Srnková Beáta    
 22.  Trunečková Aňa    
 23.  Vozárová Adriana    
 24.  Zvara Martin    

   
 
I.b 
Počet žiakov: 25
Triedny profesor: Marta Pavčoková
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č.  Priezvisko a meno
 Osada 
 Internát
 1.  Adámek Tijana     
 2.  Agárská Martina  
  
 3.  Beličková Renata     
 4.  Bujak Silvia     
 5.  Čanji Anamaria
    
 6.  Gániová Emília     
 7.  Hodolič Daniel     
 8.  Kalko Damjan     
 9.  Kaňová Marína     
 10.  Kolár Jozef Patrik     
 11.  Kolár Peter Simon  
 12.  Kováč Karmena    
 13.  Majera Melani     
 14.  Marčok Ivona     
 15.  Medovarski Nina    
 16.  Mravík Kristina     
 17.  Muhová Alexandra    
 18.  Rybár Katarína     
 19.  Rybovič Simeon     
 20.  Šimoni Nina     
 21.  Šimonji Nina    
 22.  Šimonji Teodora    
 23.  Švec Jana    
 24.  Tordaji Denis    
 25.  Turanová Ema    
       
   
 
 
I.c 
Počet žiakov: 29
Triedny profesor:  Branislava Janković
Vyučovací jazyk: srbský 

 P.č.  Priezvisko a meno
 Osada 
 Internát
 1.  Božin Todor      
 2.  Vukšić Dragana
   
 3.  Dangubić Jovana     
 4.  Đokić Nikola     
 5.  Zarupski Bojana     
 6.  Ilić Mihajlo     
 7.  Komosar Luana     
 8.  Kosovac Dušan    
 9.  Lakić Jelena     
 10.  Malić Aleksandra     
 11.  Maklenović Luka     
 12.  Medić Marko     
 13.  Milanov Nikolina    
 14.  Milutinović Miloš    
 15.  Miljenović Isidora    
 16.  Nikolić Dragan    
 17.  Ninić Tamara    
 18.  Novakov Dunja    
 19.  Pantić Aleksandra    
 20.  Petković Aleksandra    
 21.  Ponediljak Tijana    
 22.  Podadić Dejan    
 23.  Radujkov Nadežda    
 24.  Stojnić Dunja    
 25.  Temerinac Aleksandar    
 26.  Todorović Tamara    
 27.  Tomić Ružica    
 28.  Čičovec Matija    
 29.  Šešum Jovana    
 30.      
 31.      
 
 
I.K 
Počet žiakov: 15, Odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Janko Eliaš
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č.  Priezvisko a meno
 Osada 
 Internát
 1.  Bartoš Denis  Kovačica  áno
 2.  Čásarova Valéria    
 3.  Danko Viktor  B. Petrovec  nie
 4.  Franciti Martina  Hložany  nie
 5.  Igić Jovana  B. Petrovec  nie
 6.  Kucharski Igor  B. Petrovec  nie
 7.  Medveď Jan  Kysáč  nie
 8.  Mitrović Igor  B. Petrovec  nie
9.  Pavlov Denis  Selenča  áno
10.  Potfaj Vladimir  Hložany  nie
 11.  Privizer Stanislav  Kysáč  nie
 12.  Trpka Jasna  B. Petrovec  nie
 13.  Vadija Dijana  B. Petrovec   nie
 14.  Vrška Saša  Kysáč  nie
 15.      
 
 
   
II.a 
Počet žiakov: 17
Triedny profesor: Anamaria Boldocká-Grbić
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č. Meno a priezvisko
 Osada 
 Internát
 1.  Cerovský Miloslav B. Petrovec
 2. Dimićová Ema B. Petrovec  
 3.  Denďúr Miloslav
B. Petrovec  
 4.  Hlaváč Ondrej B. Petrovec    
 5.  Jochová Antónia
Selenča   
 6.  Kolar Aleksandar
Kysáč   
 7.  Kolár Štefan Robert
B. Petrovec  
 8.  Králiková Klaudia Rút Silbaš   
 9.  Machová Alena
Stará Pazova   
 10.  Medovárská Ksénia B. Petrovec   
 11.  Miháľ Daniel Kysáč  
 12.  Obuchová Sára
Kulpín   
 13.  Poniger-Forero Shailli B. Petrovec  
 14.  Pucovský Martin B. Petrovec   
 15.  Števáková Ela
Belehrad  
 16.  Žilićová Lana B. Petrovec   
 17.  Todorović Filip B. Petrovec   
 18.  Balca Rastislav B. Petrovec   
 19.  Dobrovoľská Nataša Kulpín   
 
 
 
II.b 
Počet žiakov: 20
Triedny profesor: Jaroslav Grňa
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č. Meno a priezvisko
 Osada 
 Internát
 1.  Balážová Mia  Kulpín  
 2.  Blatnická Anastázia  Pivnice  
 3.  Čelovski Sarah-Malvina
 Lug  
 4.  Đurčianski Katarina  Nový Sad  
 5.  Eliaš Benjamin Jozef
 B. Petrovec  
 6.  Fabok Darka
 Silbaš  
 7.  Faďoš Kristian
 Selenča  
 8.  Ferko Silvia
 Hložany  
 9.  Galamboš Ivona  Hložany  
 10.  Gedra Ines
 Pivnice  
 11.  Hudecová Valentína
 Stará Pazova  
 12.  Javorník Martin Ján  Kulpín  
 13.  Kmeťková Patrícia
 Pivnice  
 14.  Meleg Dajana  B. Petrovec   
 15.  Pavčok Martin  B. Petrovec  
 16.  Potfaj Andrea
 Hložany  
 17.  Rybár Ksenia-Magdaléna  B. Petrovec  
 18.  Rybársky Miloš  B. Palanka  
 19.  Struhar Sara  Silbaš  
 20.  Zorňanová Ivana  Kulpín  
 
 
  
II.c 
Počet žiakov: 21
Triedny profesor: Tatiana Krivák - Amidžić
Vyučovací jazyk: srbský
 
 P.č.  Priezvisko a meno
 Osada 
 Internát
 1.  Anušić Miroslav  B. Maglić   
 2.  Vrsajkov Ivana  Despotovo  
 3.  Vuković Lara  Ravno Selo  
 4.  Gabrić Marko  Novi Sad  
 5.  Gajinov Sara  B. Petrovac   
 6.  Dragojlović Damjan  Novi Sad  
 7.  Ilić Nikola  B. Maglić  
 8.  Jovanović Slobodanka  Rumenka  
  9.  Milić Jovana  Despotovo  
 10.  Miljenović Katarina  Rumenka   
 11.  Mirosavljev Marija  Silbaš   
 12.  Mihajlo Božana  B. Maglić  
 13.  Nikolić Dimitrije  Novi Sad  
 14.  Ninić Dragana  B. Maglić  
 15.  Petrović Rade  B. Maglić  
 16.  Pilipov Vanja  Stepanovićevo  
 17.  Radić Teodora  B. Palanka  
 18.  Ražić Bojana  Ravno Selo  
 19.  Selak Marina  Rumenka  
 20.  Šender Milan  Novi Sad  
 21.  Martinović Ilija  Novi Sad  
 
    
 

    II.K 
Počet žiakov: 17, Odbor kuchársky, trojročné trvanie
Triedny profesor: Vjeroslava Struhárová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č. Meno a priezvisko
 Osada 
 Internát
 1.  Belani Darko  Pivnice  áno
 2.  Benka Jaroslava 
 B. Petrovec  nie
 3.  Bohuš Rastislava Anna
 B. Petrovec  nie
 4.  Holubek Igor  B. Petrovec   nie
 5.  Kišgeci Renata
 B. Maglić  nie
 6.  Kľúčik Andrea
 Pivnice  áno
 7.  Krušelj Katarina  B. Petrovec  nie
 8.  Krušelj Slavko
 B. Petrovec  nie
 9.  Kukavski Maja Ana  Hložany  nie
 10.  Kukučka Jan Stanislav
 Hložany  nie
 11.  Menďan Jan
 B. Petrovec  nie
 12.  Mitrović Adrijana  B. Petrovec  nie
 13.  Moravek Sara
 Kysáč  nie
 14.  Obradović Miroslav  Čerević  áno
 15.  Pereza Marija  Kulpín  nie 
 16.  Zahorec Peter
 Hložany  nie
 17.  Žihlavsky Dominik  Selenča  áno
 18.      
 
 
 III.a 
 
Počet žiakov: 19
Triedny profesor: Tatjana Juríková Marčoková
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č.  Meno a priezvisko
 Osada 
 Internát
 1.  Sabína Bujaková
 Selenča   áno
 2.  Maja Častvenová
 Báčsky Petrovec   nie
 3.  Maja Dudášová
 Báčsky Petrovec   nie
 4.  Sandra Dudášová
 Báčsky Petrovec   nie
 5.  Natan Dudáš
 Báčsky Petrovec   nie
 6.  Matej Fejzulahi
 Báčsky Petrovec   nie
 7.  Miroslav Ferko
 Báčsky Petrovec   nie
 8.  Alexandra Kreková
 Kulpín   nie
 9.  Petra Omastová
 Báčsky Petrovec   nie
 10.  Maja Opavská
 Stará Pazova   áno
 11.  Gabriela Anna Šimová  Kulpín   nie
 12.  Darko Šiška
 Stará Pazova   áno
 13.  Miroslav Spevák
 Báčsky Petrovec   nie
 14.  Irena Struhárová  Báčsky Petrovec   nie
 15.  Nataša Trunečková  Stará Pazova   áno
 16.  Gustav Valentík
 Kulpín   nie
 17.  Samuel Valentík
 Báčsky Petrovec   nie
 
 
 III.b 
 
Počet žiakov: 17
Triedny profesor: Anna Nikolajevićová
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č.  Meno a priezvisko
 Osada 
 Internát
 1.  Jasna Andrášiková
 Báčsky Petrovec
  nie
 2.  Michal Anušiak
 Báčsky Petrovec   nie
 3.  Rebeka Čániová
 Báčsky Petrovec   nie
 4.  Emanuela Čemanová
 Kysáč   nie
 5.  Miroslav Lačok  Báčsky Petrovec   nie
 6.  Martina Dudášová
 Hložany   nie
 7.  Kristína Ďugová  Pivnica   áno
 8.  Martin Miksád
 Silbaš   áno
 9.  Martina Miksádová
 Silbaš   áno
 10.  Vladimír Filip Ožvát
 Kysáč   nie
 11.  Laura Pantelić  Báčsky Petrovec   nie
 12.  Denis Pudelka
 Pivnica   áno
 13.  Aleksandar Rus
 Nový Sad
  áno
 14.  Jovana Trkulja
 Šíd   áno
 15.  Vladimíra Maja Vargová
 Báčsky Petrovec   nie
 16.  Dajana Vršková
 Báčsky Petrovec   nie
 17.  Boris Čriepok  Báčsky Petrovec   nie
       
 
 
 III.c 
 
Počet žiakov: 22
Triedny profesor: Milena Borovčanin
Vyučovací jazyk: srbský
 
 P.č.  Priezvisko a meno
 Osada 
 Internát
 1.  Amidžić Luka
 Nový Sad
 nie
 2.  Božin VUk
 Parage  nie
 3.  Vasić Dunja
 Nový Sad
 nie
 4.  Velicki Zoran
 Nový Sad
 nie
 5.  Vrsajkov Miloš
 Despotovo
 áno
 6.  Golubov Uroš
 Silbaš
 nie
 7.  Dević Slavko
 Ravno Selo
 nie
 8.   Dobrić Miloš
 Despotovo
 áno
 9.  Žarković Miljan
 Báčsky Petrovec
 nie
 10.  Živić Jelena  Nový Sad
 nie
 11.  Žugić Tanasije  Rumenka
 nie
 12.  Jeličić Jelena
 Báčsky Petrovec
 nie
 13.  Jovanović Milana
 Maglić
 nie
 14.  Marčok Jan
 Kysáč
 nie
 15.  Mašić Miljina
   nie
 16.  Petković Nikoleta
 Báčsky Petrovec
 nie
 17.  Popin Milica
 Despotovo  áno
 18.  Rogulja Marija
 Silbaš  nie
 19.  Terzin Vera
 Nový Sad
 nie
 20.  Torović Neda
 Parage  áno
 21.  Tucakov Relja
 Nový Sad
 nie
 23.  Ćosić Željko
 Nový Sad
 nie
 22.  Čobrda Martina
 Silbaš  nie
 
 
 IV.a 
 
Počet žiakov: 20
Triedny profesor: Helena Despić
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č.  Meno a priezvisko
 Osada 
 Internát
 1. Peter Čani
 Báčsky Petrovec
  nie
 2. Marek Černák  Báčsky Petrovec   nie
 3. Boris Črijepok  Báčsky Petrovec   nie
 4. Viktorija Fačarová  Selenča   áno
 5. Gregor Ferko  Báčsky Petrovec   nie
 6. David Fiala  Báčsky Petrovec   nie
 7.  Stanislav Galamboš  Hložany   nie
 8. Izabela Gašparovská  Selenča   áno
 9.  Ester Greksova  Hložany   nie
 10.  Jana Ivana Chovancová  Kysáč   nie
 11.  Marek Kukavský  Hložany   nie
 12.  Marek Legiň  Báčsky Petrovec   nie
 13.  Maja Madacká  Kulpín   nie
 14.  Iveta Medveďová  Kysáč   nie
 15.  Jan Peťkovský  Báčsky Petrovec   nie
 16.  Ondrej Stracinský  Báčsky Petrovec   nie
 17.  Marek Šafárik  Selenča  áno
 18.  Branislav Pop  Stará Pazova  áno
 19.  Miroslav Nikola Babjak
 Báčsky Petrovec  nie
 20.  Vlastislav Šproch  Báčsky Petrovec  nie
 
 
  IV.b 
 
Počet žiakov: 22
Triedny profesor: Tatiana Topoľská
Vyučovací jazyk: slovenský
 
 P.č.  Meno a priezvisko
 Osada 
 Internát
 1.  Ivan Agarski
 Kysač
 nie
 2.  Darina Bažik  Báčsky Petrovec  nie
 3.  Vanja Bocka  Selenča  áno
 4.  Petra Častven  Báčsky Petrovec
 nie
 5.  Denisa Demrovski  Báčsky Petrovec  nie
 6.  Branislav Denđur  Báčsky Petrovec  nie
 7.  Jana Jovankovič  Báčsky Petrovec  nie
 8.  Jan Kišgeci  Nový Sad  áno
 9.   Miroslav Kolar  Kysáč  nie
 10.  Caroline Rachel Kraljikova  Báčsky Petrovec
 nie
 11.  Maja Mravik  Šid  áno
 11.  Emilia Jana Paleš  Erdevík  áno
 13.  Tabita Pavela  Báčsky Petrovec  nie
 14.  Martina Pinćir  Pivnica  áno
 15.  Kristian Srnka  Kysáč  nie
 16.  Ida Šagat  Pivnica  áno
 17.  Hana Tepli  Kysač  nie
 18.  Sanela Todorović  Báčsky Petrovec  nie
 19.  Aleksandar Toman  Erdevík  áno
 20.  Sara Valentik  Báčsky Petrovec  nie
 21.  Ema Vrbovski  Báčsky Petrovec  nie
 22.  Andreas Rybársky
 Báčsky Petrovec  nie
 
 
  IV.c
 
Počet žiakov: 17
Triedny profesor: Marina Šećerov
Vyučovací jazyk: srbský
 
 P.č. Priezvisko a meno
  Mesto
 Internát
 1.  Nikola Ajder
 Despotovo
  áno
 2.  Mira Arizanović  Maglić   nie
 3.  Jovana Zarupski  Silbaš   nie
 4.  Vukašin Zelić  Rumenka   nie
 5.  Svetislav Ivanović   Novi Sad   nie
 6.  Miloš Marković  Novi Sad   nie
 7.  Nina Polić  Pivnice   áno
 8.  Mirjana Popov  Parage   áno
 9.  Jovan Kiš  B. Palanka   áno
 10.  Anđela Selak  Rumenka   nie
 11.  Tara Skuban  Rumenka   nie
 12.  Tina Skuban  Rumenka   nie
 13.  David Fic  Silbaš   nie
 14.  Milica Čuturdić  Maglić   nie
 15.  Magdalena Šiška  Silbaš   nie
 16.  Nenad Pereza  Kulpín   nie
 17.  Milana Imerovski    
 
 

  
  

 
 
nitra
sladkovic