GJK

Facebook Učenici generacije Javne nabavke
 
name
 

Upis u dom učenika u julu 2019.

 

Odluka direktorke

Konačna lista kandidata u dom učenika

Osetljive društvene grupe

Zahtev za osetljive društvene grupe   

Potvrde o prijemu u dom učenika učenicima će biti poslate poštom na adresu koju su naveli u Prijavi.

 

UPIS u 1. razred gimnazije 

za 2019/2020. godinu:

 

- prvi termin 8. i 9. jula 2018 od 8-15 časova 

- drugi termin 11. jula 2018 od 8-15 časova.

PLAN UPISA

- opšti smer na slovačkom nastavnom jeziku – 60 mesta

- učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku na slovačkom nastavnom jeziku – 20 mesta 

- opšti smer na srpskom nastavnom jeziku – 30 mesta

- trogodišnji obrazovni profil kuvar – na slovačkom nastavnom jeziku – 30 mesta

 (prilog: nastavni plan)


 
 
 
Petrovačka gimnazija je tokom 99 godina delovanja svojim visoko profesionalnim vaspitno-obrazovnim radom dala osnove za visokoškolske studije značajnim doktorima nauka, naučnicima, umetnicima, lekarima, inženjerima, književnicima i mnogim drugim, koji su bili a i danas jesu nosioci društvenog i kulturnog života Slovaka, i ne samo Slovaka, kod nas nego i u svetu.
Gimnazija „Jan Kolar" je godine 2017 proslavila dvadeset godina rada svog doma učenika, u kojem živi velika porodica - 80 gimnazijalaca iz preko 20 mesta iz cele Vojvodine. Našim učenicima pružamo smeštaj, ishranu, pedagoški nadzor i bogat društveni život prema najvišim standardima.
Neumornim radom i sa velikim elanom učenici gimnazije dostizali su, a i dostižu najbolje rezultate na brojnim olimpijadama i takmičenjima u vojvođanskim, republičkim i međunarodnim okruzima. Pesmom, plesom, govornom i pisanom rečju, sportskim i istraživačkim aktivnostima, petrovački gimnazijalci odavno su prekoračili državne granice i čine ponos i simbol gotovo stogodišnje petrovačke gimnazije.
        Školovanjem u petrovačkoj gimnaziji i vama, našim budućim gimnazijalcima, omogućićemo da steknete neophodno znanje i pripremićemo vas za uspešne fakultetske studije.
 
upis u 2019
 

Službeni dokumenti gimnazije

Bilans prihoda i rashoda za 2018. godinu

Plan prihoda i primanja za 2019. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2019. godinu 

Bilans prihoda i rashoda za 2017

 
 
Statistički podaci na početku školske godine
 
    U školskoj 2018/2019. godini Gimnaziju „Jan Kolar″ sa domom učenika pohađa 284 đaka, koji su raspoređeni u 14 odeljenja. Od ovog broja, 80 učenika je smešteno u Domu učenika koji se nalazi u sklopu gimnazije. U četiri odeljenja nastava se odvija na srpskom jeziku, a u ostalih deset na slovačkom nastavnom jeziku.
 • I.a razred - 24 učenika, odeljenski starešina Jan Kopčok
 • I.b razred - 25 učenika, odeljenski starešina Marta Pavčok
 • I.c razred - 30 učenika, odeljenski starešina Branislava Janković
 • I.k razred - 14 učenika, odeljenski starešina Jan Eliaš
 • II.a razred - 19 učenika, odeljenski starešina je prof. Anna Boldocki-Grbić
 • II.b razred - 20 učenika, odeljenski starešina je prof. Jaroslav Grnja
 • II.c razred - 20 učenika, odeljenski starešina je prof. Tatiana Krivak-Amidžić
 • II.k razred - 18 učenika, odeljenski starešina je prof. Vjeroslava Struhar
 • III.a razred - 17 učenika, odeljenski starešina je prof. Tatjana Jurik-Marčok
 • III.b razred - 17 učenika, odeljenski starešina je prof. Anna Nikolajević
 • III.c razred - 21 učenika, odeljenski starešina je prof. Milena Borovčanin
 • IV.a razred - 19 učenika, odeljenski starešina je prof. Helena Despić
 • IV.b razred - 22 učenika, odeljenski starešina je prof. Tatiana Topoljska
 • IV.c razred - 18 učenika, odeljenski starešina je prof. Marina Šećerov
 

Raspored časova 

Kalendar škole

Nastavni plan za obrazovni profil kuvar

Nastavni plan i program za gimnazije 

Pravilnik o ocenjivanju

Pravila ponašanja u gimnaziji u učeničkom domu

Kućni red u domu učenika  

Statut gimnazije 2018

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposleih

Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika

Pravilnik o bezbednosti učenika

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju 

 
sajam srb
 

Smeštaj i ishrana učenika u domu učenika

Odluka direktorke  

Rang lista za drugi konkursni rok 

Konačna rang lista primljenih kandidata

 

 
nitra
sladkovic