GJK

Facebook Učenici generacije Javne nabavke
 
Biografije
 
Gospođa Viera Boldocka rođena je 27. januara 1947. godine u Bačkom Petrovcu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u rodnom mestu, a Filozofski fakultet (smer hemija) u Novom Sadu. U gimnaziji je najpre radila kao profesorka a kasnije kao direktorka u periodima 1983-1986 i 1990-2004. U periodu od 1986 do 1990.godine bila je profesionalno angažovana kao predsednik Veća opština u Skupštini APV. Bila je društveno aktivna u mnogim oblastima života i vršila funkciju predsednika Asocijacije slovačkih pedagoga. Nosilac je brojnih priznanja i nagrada za svoj rad. Gospođa Viera Boldocka je umrla u decembru 2015. godine i sahranjena je u Bačkom Petrovcu.
 
Gospodin Ondrej Koroš rođen je 1953. godine u Bačkom Petrovcu, završio je Osnovnu školu „Jan Čajak“ i Gimnaziju „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Bratislavi (Slovačka) na temu: Bioelektična reaktivnost kože. U školi radi od 1976. godine i predavao je psihologiju. Od početka postojanja učeničkog doma vrši funkciju upravnika Internata.
 
nitra
sladkovic