GJK

Facebook Učenici generacije Javne nabavke
 
upis 2017

Upis u 1. razred gimnazije 

za 2018/2019. godinu:

- prvi termin 9. i 10. jula 2018 od 8-15 časova

- drugi termin 12. jula 2018 od 8-15 časova.

PLAN UPISA

- opšti smer na slovačkom nastavnom jeziku – 60 mesta

- učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku na slovačkom nastavnom jeziku – 20 mesta 

- opšti smer na srpskom nastavnom jeziku – 30 mesta

- trogodišnji obrazovni profil kuvar – na slovačkom nastavnom jeziku – 30 mesta

 (prilog: nastavni plan)

 Prijave za dom učenika:

- od 5. do 17. jula 2018. Ovde možete preuzeti sledeće priloge:

konkurs za smeštaj i ishranu učenika u domu učenika

prijava na konkurs

uverenje o prihodima po članu porodice. 

 
nitra
sladkovic