GJK

Facebook Učenici generacije Javne nabavke
 
Javne nabavke 2019

Javne nabavke za 2019. godinu

_________________________________________________________

PRAVILNIK O NABAVKAMA 

_________________________________________________________

Poziv za podnošenje ponuda za prehrambene proizvode

___________________________________________________________________________________________ 

Konkursna dokumentacija za prehrambene proizvode

__________________________________________________________________________________________

Odluka o dodeli ugovora za električnu energiju

___________________________________________________________________________________________ 

- Konkursna dokumentacija za nabavku električne energije

_________________________________________________________

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku električne enerije

_________________________________________________________ 

 
nitra
sladkovic