Vychovávatelia v internáte

Vychovávatelia
 
 Meno a priezvisko
 Profesor
 Pavel Turan
 profesor telesnej výchovy, zástupca správkyne
 Anna Pavlová - Banovićová
 profesorka zemepisu
 Jasna Laćarak
 profesorka biológie, správca, na materskej dov.
 Jana Lačoková
 profesorka slovenčiny, na materskej dovolenke
 Anna Speváková  profesorka slovenčiny
 Milada Stanković  profesorka biológie
 Jasna Makišová
 profesorka telesnej výchovy
 Adriana Halajová  profesorka telesnej výchovy