GJK

Facebook Učenici generacije Tenderi 2017/18
 
name
 
Petrovačka gimnazija je tokom 99 godina delovanja svojim visoko profesionalnim vaspitno-obrazovnim radom dala osnove za visokoškolske studije značajnim doktorima nauka, naučnicima, umetnicima, lekarima, inženjerima, književnicima i mnogim drugim, koji su bili a i danas jesu nosioci društvenog i kulturnog života Slovaka, i ne samo Slovaka, kod nas nego i u svetu.
Gimnazija „Jan Kolar" je godine 2017 proslavila dvadeset godina rada svog doma učenika, u kojem živi velika porodica - 80 gimnazijalaca iz preko 20 mesta iz cele Vojvodine. Našim učenicima pružamo smeštaj, ishranu, pedagoški nadzor i bogat društveni život prema najvišim standardima.
Neumornim radom i sa velikim elanom učenici gimnazije dostizali su, a i dostižu najbolje rezultate na brojnim olimpijadama i takmičenjima u vojvođanskim, republičkim i međunarodnim okruzima. Pesmom, plesom, govornom i pisanom rečju, sportskim i istraživačkim aktivnostima, petrovački gimnazijalci odavno su prekoračili državne granice i čine ponos i simbol gotovo stogodišnje petrovačke gimnazije.
        Školovanjem u petrovačkoj gimnaziji i vama, našim budućim gimnazijalcima, omogućićemo da steknete neophodno znanje i pripremićemo vas za uspešne fakultetske studije.
 
 
Statistički podaci na početku školske godine
 
    U školskoj 2018/2019. godini Gimnaziju „Jan Kolar″ sa domom učenika pohađa 284 đaka, koji su raspoređeni u 14 odeljenja. Od ovog broja, 80 učenika je smešteno u Domu učenika koji se nalazi u sklopu gimnazije. U četiri odeljenja nastava se odvija na srpskom jeziku, a u ostalih deset na slovačkom nastavnom jeziku.
 • I.a razred - 24 učenika, odeljenski starešina Jan Kopčok
 • I.b razred - 25 učenika, odeljenski starešina Marta Pavčok
 • I.c razred - 30 učenika, odeljenski starešina Branislava Janković
 • I.k razred - 14 učenika, odeljenski starešina Jan Eliaš
 • II.a razred - 19 učenika, odeljenski starešina je prof. Anna Boldocki-Grbić
 • II.b razred - 20 učenika, odeljenski starešina je prof. Jaroslav Grnja
 • II.c razred - 20 učenika, odeljenski starešina je prof. Tatiana Krivak-Amidžić
 • II.k razred - 18 učenika, odeljenski starešina je prof. Vjeroslava Struhar
 • III.a razred - 17 učenika, odeljenski starešina je prof. Tatjana Jurik-Marčok
 • III.b razred - 17 učenika, odeljenski starešina je prof. Anna Nikolajević
 • III.c razred - 21 učenika, odeljenski starešina je prof. Milena Borovčanin
 • IV.a razred - 19 učenika, odeljenski starešina je prof. Helena Despić
 • IV.b razred - 22 učenika, odeljenski starešina je prof. Tatiana Topoljska
 • IV.c razred - 18 učenika, odeljenski starešina je prof. Marina Šećerov
 
sajam srb
 

Smeštaj i ishrana učenika u domu učenika

Odluka direktorke  

Rang lista za drugi konkursni rok 

Konačna rang lista primljenih kandidata

 

 

Upis u 1. razred gimnazije 

za 2018/2019. godinu:

- prvi termin 9. i 10. jula 2018 od 8-15 časova

- drugi termin 12. jula 2018 od 8-15 časova.

PLAN UPISA

- opšti smer na slovačkom nastavnom jeziku – 60 mesta

- učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku na slovačkom nastavnom jeziku – 20 mesta 

- opšti smer na srpskom nastavnom jeziku – 30 mesta

- trogodišnji obrazovni profil kuvar – na slovačkom nastavnom jeziku – 30 mesta

 (prilog: nastavni plan)

 Prijave za dom učenika:

- od 5. do 17. jula 2018. Ovde možete preuzeti sledeće priloge:

konkurs za smeštaj i ishranu učenika u domu učenika

prijava na konkurs

uverenje o prihodima po članu porodice. 

 
srpski plakat
  
 
                                    srb 
 

DOPUNJEN PLAN UPISA

u 1. razred gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu

za 2017/2018. godinu:

1. opšti smer na slovačkom nastavnom jeziku – 60 mesta

2. društveno – jezički smer na slovačkom nastavnom jeziku – 30 mesta

(prilog: nastavni planovi za oba smera)

3. opšti smer na srpskom nastavnom jeziku – 30 mesta

4. trogodišnji obrazovni profil kuvar – na slovačkom nastavnom jeziku – 30 mesta

 (prilog: nastavni plan)

 
nitra
sladkovic