Profesori

Profesori

 

 Meno a priezvisko  Predmet  Jazyk
 Branislava Janković  srbský jazyk  srbský
 Helena Despić  srbský jazyk  srbský
 Anamaria Boldocká - Grbić  slovenský jazyk / voliteľný predmet  slovenský
 Marta Pavčoková  slovenský jazyk  slovenský
 Monika Zorňan  anglický jazyk  slovenský / srb.
 Nataša Struhárová  anglický jazyk  slovenský / srb.
 Tanja Kamenko   ruský jazyk  srbský
 Dragana Polovina  nemecký jazyk  srbský
 Marína Šećerov  latínský / francúzsky jazyk  srbský
 Želislav Marušník  filozofia / voliteľný predmet  slovenský / srb.
 Tatijana Juríková - Marčoková  sociológia / ústava / občianska výuka / voliteľný predmet  slovenský / srb.
 Tatiana Topoľská  psychológia / občianska výuka   slovenský / srb.
 Davor Kovalčik  informatika  slovenský / srb.
 Pavel Marčok  informatika  srbský
 Kristina Kevenská  dejepis  slovenský / srb.
  Anna Struhárová  dejepis  slovenský
 Ján Kopčok  matematika  slovenský / srb.
 Alexandra Božović - Tarnoci  matematika  slovenský / srb.
 Jarmila Marčeta  zemepis  slovenský / srb.
 Jaroslav Grňa  fyzika  slovenský
 Dragana Dozet  fyzika / vychovávateľka  srbský
 Mariena Diňová  chémia  slovenský / srb.
 Jaroslav Chlpka  chémia / vychovávateľ  slovenský / srb.
 Anna Medveďová  hudobná kultúra  slovenský / srb.
 Daniela Triašková  výtvarná kultúra / voliteľný predmet  slovenský / srb.
 Adriana Halajová  telesná výchova / voliteľný predmet  slovenský / srb.
 Tatiana Amidžićová - Kriváková  telesná výchova  slovenský / srb.
 Ján Eliáš  informatika / matematika  slovenský / srb.
 Peter Werle  telesná výchova  slovenský / srb.
 Milada Stankovićová  biológia / voliteľný predmet / vychovávateľka  srbský
 Jana Kopčoková  vierouka  slovenský
 Stefan Hladik  vierouka  srbský
 Vieroslava Struhárová  biológia  slovenský
 Sonja Antanasijević  zemepis  srbský
 Mária Palenkaš-Boldocki  zemepis  slovenský
 Daniela Chodáková  anglický jazyk  slovenský
 Tatjana Deman-Javornik  zdravotná ochrana  slovenský
 Marína Balaban  základy turizmu a pohostinstva  slovenský
 Filip Zonić  kuchárstvo / podnikateľstvo  slovenský
 Vladimir Golub  matematika  srbský
 Milan Kolarski  kuchárstvo  slovenský
 Vesna Zahorec  ekonomika  srbský
 Elena Majerová - Lončar  občianska výuka  slovenský / srb.