GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
name
 
 
slovenský plagátsrbský plagát
 

Petrovské gymnázium počas 97- ročného pôsobenia svojou vysoko profesionálnou výchovno-vzdelávacou prácou dalo základy pre vysokoškolské štúdiá významným doktorom vied, vedcom, umelcom, lekárom, inžinierom, spisovateľom a mnohým iným, ktorí boli a v súčasnosti sú nositeľmi spoločenského a kultúrneho života Slovákov, a nie iba Slovákov, u nás a vo svete.

Gymnázium Jána Kollára o rok oslávi aj dvadsaťročnú prácu svojho žiackeho domova, v ktorom žije veľká rodina - 75 gymnazistov z viac ako 20 osád z celej Vojvodiny. Umožňujeme našim žiakom ubytovanie, stravovanie, pedagogický dozor a bohatý spoločenský život podľa najvyšších štandardov.

Neúnavnou prácou a s veľkým nadšením žiaci gymnázia dosahovali a dosahujú najvyššie ocenenia na nespočetných olympiádach a súťaženiach vo vojvodinských, republikových a medzinárodných rámcoch. Spevom, tancom, hovoreným a písaným slovom, športovými a bádateľskými aktivitami petrovskí gymnazisti dávno prekročili hranice štátu a sú pýchou a emblémom bezmála storočného petrovského gymnázia.

Školením na petrovskom gymnáziu aj VÁM, našim budúcim gymnazistom, umožníme získať potrebné vedomosti a pripraviť VÁS na úspešné vysokoškolské štúdiá.

 
 

Deň školy 2016

         Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom toho času intenzívne žije divadlom. Oslavy tohtoročného Dňa školy bol netradičné – boli v znamení 150. výročia divadelníctva v Petrovci. Bola divadelná premiéra. Totižto je rok štvorstého výročia smrti Shakespeare, pred deväťdesiatimi rokmi - roku 1926 si toto výročie predstavením pripomenuli vtedajší gymnazisti - zohrali komédiu Sen noci svätojánskej v réžii profesora Andreja Siráckeho. A tak - na počesť divadelných a gymnaziálnych dejín sme odpremiérovali aj my - akýmsi rimejkom Sna noci svätojánskej. Po premiére a po dvoch interných reprízach pre spolužiakov, sme napokon v Slávnostnej sieni Gymnázia, vystúpili aj v rámci Divadelného vavrína 2016– mimo konkurencie.

              Riaditeľka Gymnázia Anna Medveďová netajila v deň premiéry spokojnosť:

          „Naše gymnázium vždy dbalo aj na duchovnú nadstavbu. Na tvorivosť vcelku. Tento náš divadelný kolektív je zložený z debutantov a sme radi, že im divadlo učarilo.“


Celý článok...
 

VEREJNÉ OBJEDNÁVKY NA 2017. ROK
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 
_________________________________________________________
 

 

 

  ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 
V tomto školskom roku je zapísaných 238 žiakov zaradených do 12. tried. Prvákov je 64, druhákov 55, tretiakov 45 a štvtákov 74. V ôsmich triedach výučba prebieha v slovenskom vyučovacom jazyku a v štyroch v srbskom vyučovacom jazyku (zoznam žiakov po triedach http://www.jankollar.org/sk/content/view/83/59/ ).
 
Školský rok 2015/2016 - štatistické výsledky 31. augusta:
 
 Ročník
Počet žiakov 
Zakončili triedu
Priemerná známka
Priemer vymeškaných hodín po žiakovi
 I.
 55 55
 4,20
72,11
 II.
 45 44
 4,11 85,91
 III.
 75 74 3,83
84,23
 IV.
 87
87
  4,16
98,21
 Škola:
262
260
 4,09 86,61
 Maturnati:
 87  87 -
 
 Najlepšie výsledky dosiahli žiaci 4.b triedy - priemerná známka 4,42 triedna profesorka Marta Pavčoková a najmenej vymeškali žiaci 1.b triedy - 51,75 hodín po žiakovi, triedna profesorka Nataša Struhárová.
 
nitra
sladkovic