GJK

Žiaci generácie Facebook Verejné objednávky
 
name
 
 

DOPLNENÝ PLÁN ZÁPISU do 1. ročníka gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci pre 2017/2018 rok:

1. všeobecný smer v slovenskom vyučovacom jazyku – 60 miest

2. spoločensko – jazykový smer v slovenskom vyučovacom jazyku – 30 miest

(príloha: učebné plány na porovnanie)

3. všeobecný smer v srbskom vyučovacom jazyku – 30 miest

4. trojročný odbor kuchár v slovenskom vyučovacom jazyku– 30 miest.

 

Informácie o zmene mailových adries:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  -  riaditeľka gymnázia

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.   - správca žiackeho domova

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  - sekretárka gymnázia

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.   - účtovníčka gymnázia

 
slovenský plagátsrbský plagát
 

Petrovské gymnázium počas 97- ročného pôsobenia svojou vysoko profesionálnou výchovno-vzdelávacou prácou dalo základy pre vysokoškolské štúdiá významným doktorom vied, vedcom, umelcom, lekárom, inžinierom, spisovateľom a mnohým iným, ktorí boli a v súčasnosti sú nositeľmi spoločenského a kultúrneho života Slovákov, a nie iba Slovákov, u nás a vo svete.

Gymnázium Jána Kollára o rok oslávi aj dvadsaťročnú prácu svojho žiackeho domova, v ktorom žije veľká rodina - 75 gymnazistov z viac ako 20 osád z celej Vojvodiny. Umožňujeme našim žiakom ubytovanie, stravovanie, pedagogický dozor a bohatý spoločenský život podľa najvyšších štandardov.

Neúnavnou prácou a s veľkým nadšením žiaci gymnázia dosahovali a dosahujú najvyššie ocenenia na nespočetných olympiádach a súťaženiach vo vojvodinských, republikových a medzinárodných rámcoch. Spevom, tancom, hovoreným a písaným slovom, športovými a bádateľskými aktivitami petrovskí gymnazisti dávno prekročili hranice štátu a sú pýchou a emblémom bezmála storočného petrovského gymnázia.

Školením na petrovskom gymnáziu aj VÁM, našim budúcim gymnazistom, umožníme získať potrebné vedomosti a pripraviť VÁS na úspešné vysokoškolské štúdiá.

 
 

Deň školy 2016

         Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom toho času intenzívne žije divadlom. Oslavy tohtoročného Dňa školy bol netradičné – boli v znamení 150. výročia divadelníctva v Petrovci. Bola divadelná premiéra. Totižto je rok štvorstého výročia smrti Shakespeare, pred deväťdesiatimi rokmi - roku 1926 si toto výročie predstavením pripomenuli vtedajší gymnazisti - zohrali komédiu Sen noci svätojánskej v réžii profesora Andreja Siráckeho. A tak - na počesť divadelných a gymnaziálnych dejín sme odpremiérovali aj my - akýmsi rimejkom Sna noci svätojánskej. Po premiére a po dvoch interných reprízach pre spolužiakov, sme napokon v Slávnostnej sieni Gymnázia, vystúpili aj v rámci Divadelného vavrína 2016– mimo konkurencie.

              Riaditeľka Gymnázia Anna Medveďová netajila v deň premiéry spokojnosť:

          „Naše gymnázium vždy dbalo aj na duchovnú nadstavbu. Na tvorivosť vcelku. Tento náš divadelný kolektív je zložený z debutantov a sme radi, že im divadlo učarilo.“


Celý článok...
 

VEREJNÉ OBJEDNÁVKY NA 2017. ROK
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 

 

 

  ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 
V tomto školskom roku je zapísaných 238 žiakov zaradených do 12. tried. Prvákov je 64, druhákov 55, tretiakov 45 a štvtákov 74. V ôsmich triedach výučba prebieha v slovenskom vyučovacom jazyku a v štyroch v srbskom vyučovacom jazyku (zoznam žiakov po triedach http://www.jankollar.org/sk/content/view/83/59/ ).
 
Školský rok 2015/2016 - štatistické výsledky 31. augusta:
 
 Ročník
Počet žiakov 
Zakončili triedu
Priemerná známka
Priemer vymeškaných hodín po žiakovi
 I.
 55 55
 4,20
72,11
 II.
 45 44
 4,11 85,91
 III.
 75 74 3,83
84,23
 IV.
 87
87
  4,16
98,21
 Škola:
262
260
 4,09 86,61
 Maturnati:
 87  87 -
 
 
Celý článok...
 
Sládkovič
 
...Za posledné roky literárny krúžok Sládkovič venoval pozornosť zvlášť vydávaniu časopisu, no na prečítanie tvorby budúcich potenciálnych spisovateľov sa tiež vždy nájde čas. Okrem toho, značná časť stretnutí sa venuje aj zaznamenávaniu rozličných výročí, zvlášť v slovenskej literatúre a raz, alebo dvakrát ročne sa organizujú aj stretnutia so spisovateľmi z vojvodinského prostredia, ktorí znova a znova pútavým spôsobom hovoria o svojom živote, diele, a literatúre vôbec. Občas na gymnázium zavítajú i spisovatelia zo Slovenska, s ktorými sa potom tiež organizujú besedy.
 
Ďalšou, už tradičnou zložkou Sládkoviča sú aj, teraz už hlavne tematické, súbehy, z príležitosti Dňa zamilovaných, Dňa žien, osláv okrúhlych jubileí spisovateľov, z oblasti zdravotníctva a charity... Sládkovičiari sa pravidelne zúčastňujú aj na medzinárodných literárnych súbehoch, ako sú Literárny Kežmarok a práce na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, na ktorých už početní žiaci získali pamätihodné odmeny. Ako najnovšia oblasť práce krúžku sa zjavili už i rôznorodé prezentácie, zvlášť tie urobené pre projekty podobné tomuto, alebo už dobre známej Putovnej olympiáde. Teda aj keď záujem žiakov je dnes už menší a profesori musia často až verbovať žiakov, aby sa na stretnutie krúžku dostavili, literárny krúžok Sládkovič sa predsa úspešne snaží zachovať si rôznorodosť, vysokú úroveň a v prvom rade svoje jestvovanie aj do budúcnosti...
 
 
nitra
sladkovic