Koľko sa poznáme?

Koľko sa poznáme?
 
Koľko sa poznáme ? Nikdy nie dostatočne, aby sme si poznatky o rôznych národnostiach a národoch, žijúcich v rúchu najmultikulturálnejšieho, najmultinacionálnejšieho a najmultikonfesionálnejšieho prostredia v Európe nemohli vylepšiť a postupne aj využívať v situáciách každodenného života. Práve týmito slovami moderátor kvíza Boško a sumoderátorka Marína šestnásťkrát začínali priebeh kvíza, ktorý nám poskytol poznatky o národoch, ktoré žili alebo žijú na priestoroch Vojvodiny.
 
V kvíze Koľko sa poznáme? sa zúčastnilo 96 stredných škôl z územia AP Vojvodiny, ktoré sa snažili poukázať na svoje vedomosti a pomocou rýchlosti, znalosti a šťastia dostať sa čoraz ďalej v priebehu tohto prestížneho kvíza. Významné je spomenúť, že tento kvíz organizovali spolu Výkonná rada AP Vojvodiny a Pokrajinský sekretariát pre správu, predpisy a nacionálne menšiny. Tiež v usporiadaní tohto projekta sa zúčastnila aj RTV, ktorá uskutočnila vysielanie všetkých štvrťfinálových, polufinálových a finálových relácií, ako aj reportáží z regionálnych centier počas prvej etapy kvíza. V prvej časti kvíza boli organizované kvalifikačné stretnutia stredných škôl, ktoré sa usporiadali v 12. regionálnych centroch. Práve privilégiu byť na zozname týchto dvanásť miest dostal i Báčsky Petrovec. Tým sa dňa 19.2.2008 v pristoroch Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci uskutočnili závodenia v rámci dvoch kvalifikačných skupín. V prvej kvalifikačnej skupine si postup do štvrťfinálovej relácie v Novom Sade povedľa dominantného Gymnázia J. Jovanovića Zmaja vybojovalo i Gymnázium Jána Kollára. Zase v druhej skupine si tento postup vedomosťami získalo Gymnázium Isidory Sekulićovej a Stredná ekonomická škola Svetozara Markovića, obe z Nového Sadu.
 
Druhej fázy tretieho cykla kvízu Koľko sa poznáme? sa dňa 7.4.2008 v novosadskom Štúdiu M zúčastnilo práve aj Gymnázium Jána Kollára. V ranných hodinách sa na cestu do Nového Sadu vydal autobus so žiakmi a profesormi, pripravenými neustále drukovať svojej ekipe. Práve tento úmysel mali i ostatné tri školy zúčastniace s v tomto podujatí, takže naší žiaci to s podporovaním nemali ľahké. V rámci našej štvrťfinálovej relácie sa zúčastnili nasledovné školy: Gymnázium a ekonomická škola J. Jovanovića Zmaja z Odžakov, Stredná škola z Kuly, Gymnázium Svätého Sávu zo Somboru a pravdaže Gymnázium Jána Kollára z Báčskeho Petrovca. Počas trvania kvíza viedol sa neustály boj o získanie bodov a to prostredníctvom štyroch súťažných hier, počas ktorých bolo treba: odpovedať na vyjavenú konštatáciu s áno alebo nie, zvoliť si spomedzi štyroch odpovedí tú správnu, pomocou piatich asociácií odhaliť záhadnú osobnosť a pomocou rýchlosti a vedomostí pokúsiť sa dať správne odpovede na 12 otázok. Školou, ktorá mala najviacej vedomostí, šťastia a rýchlosti bola Ekonomická škola a gymnázium J. Jovanovića Zmaja z Odžakov so získaných 70 bodov. Gymnázium Jána Kollára skončilo ako druhé so 60 bodov, tretie miesto obsadili predstavitelia Strednej školy z Kuly s 26 bodov, kým štvrté miesto získalo Gymnázium Svätého Sávu zo Sombora, ktoré si osvojilo 20 bodov. Týmto sa triumfujúce gymnázium z Odžakov prebojovalo do polufinále a vyradilo Gymnázium Jána Kollára z ďalšieho účinkovania v tomto kvíze. Česť Gymnázia Jána Kollára sa pokúsili obhájiť: Stanislava Sládečeková, Igor Martiš, Borislav Gudurić a Miroslav Benka. Pravdaže prípravou týchto žiakov čelila prefesorka dejepisu na Gymnáziu Jána Kollára Pavla Struhárová.
 
Neskoršie sa úplnými víťazmi tretieho cykla kvíza Koľko sa poznáme? v strhujúcom finále stali žiaci Gymnázia z Belej Crkvy. Po ukončení súťaže sa účinkujúcim prihovoril predseda Výkonnej rady AP Vojvodiny mr. Bojan Pajtić, pokrajinský sekretár pre správu, predpisy a nacionálne menšiny dr.Tamáš Korhec, ako aj riaditeľka RTV Dina Kurbatvinsky - Vranešević.
 
Cieľom tohto kvíza bolo uvedomiť si rozličnosti, ktoré vládnu medzi národami Vojvodiny a snažiť sa ich v budúcnosti využiť pre dosiahnutie krajšieho života pre všetkých obyvateľov Vojvodiny, ale aj pre pestovanie ovzdušia tolerancie.
 
Správu podal,
Miroslav Benka IV.b