Nova izmena Školskog kalendara

Izmenom Školskog kalendara od 25. marta 2022. radna subota je 9. aprila umesto 2. aprila,

nastava se realizuje prema rasporedu časova za ponedeljak:

novisk

Od 11. februara 2022.:

skkalendar