Ekologický krúžok

Ekologicky kruzok

Ekologický krúžok v súčasnosti združuje profesorov skupiny prírodnych predmetov, biológie, chémie a fyziky. Vedúcimi sú profesorky biológie Milada Stankovićová, Jasna Laćarková a Vjeroslava Struhárová. Nápomocnú ruku im veľmi často podajú aj profesor fyziky Jaroslav Grňa a profesorka chémie Mariena Diňová.  Ekologicky aktívni sú najmä žiaci a profesori v žiackom domove.

V predchádzajúcom päťročnom období sme sa hlavne zameriavali na ekologické akcie. Zberom odpadového materiálu a starostlivosťou o svoje blízke okolie, organizovaním akcií zriaďovania školského dvora a okolia, sa profesori snažia, aby si žiaci osvojili schopnosť ekologicky myslieť a konať.

Nevystali však ani príležitostne organizované prednášky z astronómie a ani medzipredmetová spolupráca, v rámci biológie a chémie, ktorá sa hlavne uskutočňuje v tvare dielní a pokusov, ktoré organizujeme pri príležitosti Dňa školy, ako sú, napríklad, izolácia molekuly DNA z rozličného biologického materiálu, extrakcia chlorofylu z rastlín. Počas roka si tiež pripomíname aj významné ekologické dátumy ako sú Deň planéty, Deň boja proti AIDS, Deň boja proti fajčeniu...

Profesorky Milada Stankovićová a Jasna Laćarková chystali žiakov, ktorí prejavili záujem o biológiu, na súťaž. Boli to Peter Ďurovka, Kristína Bešková a Dávid Fic. Najväčši úspech dosiahol Dávid Fic, ktorý v školskom roku 2016/2017 ako druhák, na pokrajinskej súťaži z biológie obsadil prvé miesto, v roku 2017/2018 ako tretiak tretie a v školskom roku 2018/2019 ako štvrták druhé miesto a tým sa mu všetky tri roky podarilo postúpiť na republikovú súťaž, kde v školskom roku 2016/2017 a tiež aj v školskom roku 2017/2018 dosiahol pozoruhodný úspech.  

Členovia ekologickej odbočky v internáte Emília Jana Pálešová, Jovana Trkulja, Branislav Pop a Dávid Fic spolu s vychovávateľkou ― profesorkou Miladou Stankovićovou v júni roku 2018 pobudli na Eko kempe na Kopaoniku, kde sa okrem iného zúčastnili aj v zalesňovaní tohto nášho národného parku a v eko módnej prehliadke.

Mariena Diňová