Pokrajinská prehliadka recitátorov

      Na online Pokrajinskej prehliadke recitátorov ,,Pesniče naroda mog“, ktorá sa uskutočnila 14. 05. 2021 v Sečnji prostredníctvom Zoom aplikácie, z troch recitátoriek z nášho gymnázia Jana Švecová 3.b (mentorka Branislava Janković) postúpila na republikovú úroveň a Karmena Kováčová 3.b (mentorka Marta Pavčoková) obdržala Zlatý diplom. 

Jana ŠvecovaSprávu napísala Marta Pavčoková