Profesori

Školský rok 2022/2023

Profesori na gymnáziu a vychovávatelia v žiackom domove

 

   Meno a priezvisko  Predmet  Jazyk
1.  Branislava Janković  srbský jazyk  srbský
2.  Helena Despić  srbský jazyk  srbský
3.  Anamaria Boldocká - Grbić  slovenský jazyk / voliteľné predmety / občianska výuka  slovenský
4.  Marta Pavčoková  slovenský jazyk  slovenský
5.  Monika Zorňan  anglický jazyk / občianska výuka  slovenský / srb.
6.  Nataša Struhárová  anglický jazyk  slovenský / srb.
7.  Tanja Kamenko   ruský jazyk  srbský
8.  Dragana Polovina  nemecký jazyk  srbský
9.  Marína Šećerov  latínský / francúzsky jazyk  srbský
10.  Želislav Marušník  filozofia / voliteľný predmet  slovenský / srb.
11.  Tatijana Juríková - Marčoková  sociológia / občianska výuka / voliteľné predmety  slovenský / srb.
12.  Tatiana Topoľská  psychológia / občianska výuka / psychológ   slovenský / srb.
13.  Benjamin Kreko  programovanie, web dizajn  slovenský 
14.  Pavel Marčok  výpočtová technika a informatika  slovenský
15.  Martin Širka  dejepis  slovenský
16.  Ján Kopčok  matematika  slovenský / srb.
17.  Alexandra Božović - Tarnoci  matematika  slovenský / srb.
18.  Jarmila Marčeta  zemepis  slovenský / srb.
19.  Jaroslav Grňa  fyzika  slovenský
20.  Mariena Diňová  chémia  slovenský / srb.
21.  Jaroslav Chlpka  chémia / voliteľné predmety  slovenský / srb.
22. Juraj Súdi  hudobná kultúra  slovenský / srb.
23.  Daniela Triašková  výtvarná kultúra / voliteľný predmet umenie a dizajn  slovenský / srb.
24.  Boris Relota  telesná výchova / voliteľný predmet zdravie a šport  slovenský / srb.
25.  Tatiana Amidžićová - Kriváková  telesná výchova, voliteľný pedmet zdravie a šport  slovenský / srb.
26.  Ján Eliáš  výpoč. tech. a informatika / matematika / počítačová grafika a multim.  slovenský / srb.
27.  Jana Kopčoková  vierouka SEAVC  slovenský
28.  Davor Kovalčik  výpočtová technika a informatika, web dizajn, bázy údajov  slovenský / srb.
29.  Irinej Ignjatović  vierouka pravoslávna  srbský
30.  Vieroslava Struhárová  biológia / zdravotná kutúra / znalosť postravín  slovenský
31.  Mateja Makanová  zemepis  srbský
32.  Mária Palenkaš-Boldocki  zemepis  slovenský
33.  Daniela Chodáková  anglický jazyk  slovenský
34.  Tatjana Deman-Javornik  zdravotná ochrana  slovenský
35.  Marína Balaban  základy turizmu a pohostinstva, turistická geografia  slovenský
36.  Filip Zonić  kuchárstvo / podnikateľstvo / ekonomika  slovenský
37.  Milan Kolarski  kuchárstvo  slovenský
38.  Mladen Pančić   kuchárstvo prax  srbský
39.  Elena Majerová - Lončar  občianska výuka / voliteľné predmety  slovenský / srb.
40.  Vladimír Struhár  programovanie   slovnenský
41.  Ján Jovankovič  základy elektrotechniky, bázy údajov, elektronika  slovenský
42.  Viktor Ušiak  prax pre elektrotechnik IT  slovenský
43.  Lýdia Spevakova  matematika, voliteľné predmety  slovenský
44.  Jaroslav Sýkora  biológia / ekológia a ochrana živ. prostredia / voliteľné predmety  slovenský / srb.
45.  Kristína Kevenská  dejepis (na materskej dovolenke)  slovenský / srb.
Vychovávatelia v žiackom domove
 2.  Milada Stanković  profesorka biológie
 3.  Jasna Laćarak  profesorka biológie
 4.  Jana Lačoková  profesorka slovenčiny
 5.  Anna Speváková  profesorka slovenčiny