Školský rozhlas

 

Školský rozhlas na gymnáziu funguje od 80. rokov, keď sa žiacke peniaze privyrobené zberom semennej kukurice usmernili na kúpu a inštaláciu rozhlasovej techniky.

Časom, ako sa menila doba a s ňou zvukové nosiče, menili sa prístroje na reprodukciu: v 80. rokoch sa používal gramofón a platne, v 90. rokoch kazetofón a kazety, v novom miléniu CD prehrávač a CD platne, najprv originálne, neskoršie vznikla možnosť napáliť si CD podľa vlastného vkusu. V súčasnosti pomaly aj CD platne ustupujú a všetko aktuálnejšie sú počítače a smart telefóny.

Dlhé roky rozhlas mal na starosti Michal Struhár ― profesor telesnej výchovy, ktorý sa venoval aj hudbe: nacvičoval školský orchester a priprával hudobné body pre rôzne školské programy.

Po jeho odchode do výslužby na prácu rozhlasu začal dozerať Ján Kopčok ― profesor matematiky, ktorý ešte ako stredoškolák redigoval mládežnícku rozhlasovú reláciu Okienko na Rádiu Petrovec a ktorý celý život „koketoval” s kvalitnou hudbou. Uvedené sú niektoré novinky v práci rozhlasu: od pondelka do štvrtku hudbu volia žiaci ― členovia redakcie a v každý piatok si možno vypočuť hudbu vo výbere profesora Jána Kopčoka, je tomu tak už viac ako desať rokov! Zámer bol, aby sa hudba na veľkej prestávke dobre počúvala aj žiakom, aj profesorom, aby si starší pripomenuli hudbu z minulých čias a mladší, aby si prešírili hudobné obzory a pochopili, prečo sa ich rodičom páčili povedzme Novi fosili alebo U2 a starým rodičom Korni grupa alebo The Beatles. Taktiež, cieľom bolo, aby sa neprehrávala iba pesničky v dominantnom anglíckom jazyku; na repertoári, okrem juhoslovanskej a angloamerickej hudby, boli a sú aj pesničky v slovenskom, českom, francúzskom, talianskom, španielskom, nemeckom, ruskom, gréckom, japonskom a v iných jazykoch.

Funkcia rozhlasu, okrem rozptýliť a spríjemniť oddych na veľkej prestávke, je aj edukovať  a pestovať dobrý vkus, ale aj hudobne ilustrovať vianočné sviatky, Deň svätého Valentína, Deň žien...

Redakčná politika školského rozhlasu má iba jednu zásadu ― na repertoári môže byť iba kvalitná hudba, bez ohľadu na žáner (pop, rock, r´n´b, rap, techno..., moderná, evergreen, klasická, filmová, inštrumentálna...).

Jedinou odmenou pre členov redakcie je, keď si vypočujú komentáre, že sa žiakom páčila hudba na prestávke, keď sa ich niekto opýta na autora alebo názov piesne, ktorú počul, keď zaregistrujú žiakov a žiačky ako prechádzaju z pavilónu do starej budovy a cestou si pospevujú pesničku, ktorú počuli v rozhlase, zabudnúc na chvíľku na kontrolnú úlohu, ktorú práve prežili a odvrátiac myšlienky od diktátu, ktorý ich v ten deň iba ešte čaká.

Jediným stálym členom redakcie rozhlasu je Ján Kopčok a žiaci sa, žiaľ, každý rok-dva menia, lebo končia gymnázium a odchádzaju na štúdiá. Posledných päť rokov v rozhlase úspešne pracovali:

v školskom roku 2014/15: Ivan Kováč a Stanislav Cerovský,

v školskom roku 2015/16: Ivan Kováč a Stanislav Cerovský,

v školskom roku 2016/17: Martin Švec, Ivan Ravza, Vladimír Zima a Timotej Pavela,

v školskom roku 2017/18: Martin Švec a Ivan Ravza,

a v školskom roku 2018/19: Darko Šiška a Michal Anušiak.

Ako a čo do budúcna? V spolupráci s vedením školy zveľaďovať techniku, aj ďalej inzistovať na kvalitných obsahoch, odhaľovať hudbu zo všetkých končín sveta (nech žije You Tube!) a sprostredkovať ju žiakom, animovať a každoročne regrutovať nových členov redakcie. Stojí to za tú námahu? Samozrujeme, že áno, lebo život bez hudby by bol jednou veľkou, obrovskou, gigantickou chybou!

                                                                                                                                                                                                                      Ján Kopčok