previous arrow
next arrow
Slider

Republiková Domiáda 2022

Tohtoročnú republikovú domiádu otvoril minister osvety Branko Ružić. V oblasti kultúrno-umeleckej tvorby v Belehrade súťažilo 300 žiakov zo žiackych stredoškolských domovov šírom Srbska. Tohto roku sa na tradičnom kultúrnom podujatí zoskupili mladí talentovaní a kreatívni stredoškoláci z piatich regiónov: vojvodinského, región západného Srbska, Belehrad, Niš – Zaječarský región a región Šumadie, Pomoravľa a Braničeva.

Súťažilo sa v nasledovných kategóriach: literárna tvorba, výtvarná tvorba – kreslenie, poeticko-scénický prejav, klasická hudba, populárna hudba, ľudová hudba, moderný tanec a folklór.

24. Republikové stretnutie stredoškolských domovov čiže tzv. Domiáda bola v dňoch 13. až 15. mája v roku 2022 v Belehrade. Náš žiacky domov reprezentovali 4 žiaci, ktorí postúpili z pokrajinovej súťaže na republikovú.

Z kategórie poeticko-scénického prednesu traja maturanti: Jana Švecová, Karmena Kováčová a Damian Kalko, z výtvarnej tvorby – kreslenie tretiačka Jana Opavská. So žiakmi sústavne pracovali vychovávatelia/ mentori. Náš žiacky domov dosiahol pozoruhodné výsledky na republikovej úrovni.

I. miesto – poeticko-scénický prejav. Traja maturanti Jana Švecová, Karmena Kováčová a Damian Kalko sa predstavili s prejavom Tišina sitnog paora Ladačkog. So žiakmi spolupracovala vychovávateľka v žiackom domove Anna Speváková.

II. miesto – Kategória Výtvarné práce. Žiačka Jana Opavská. So žiačkou spolupracovala vychovávateľka, profesorka biológie, ktorá má sklony ku kresleniu Milada Stankovićová.

rd3

rd4

rd1

rd5

rd2

 

Vystúpenie speváckych zborov

30. apríla 2020 o 18. hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v hodinovom programe vystúpil Mládežnícky spevácky zbor Ozvena, Dievčenský zbor a Spevácky zbor starších chlapcov. Zbory pôsobia pri súkromnej základnej umeleckej škole z Vranova nad Topľou, ktorú vedie a dirigentkou je Vilma Krauspeová. Okrem nej zborom dirigoval aj Juraj Libera.
 ch1
 
ch2 
 

Škôlkári navštívili gymnázium

Dňa 27. apríla 2022 malí škôlkári so svojimi vychovávateľkami navštívili gymnázium. Máme nádej, že sú to naši budúci žiaci.

m4

m3

m2

m1

Naši žiaci na Andrevlji v apríli 2022

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá úspešne realizoval projekt v oblasti skvalitňovania vzdelávacieho procesu stredného školstva. Naši žiaci ​​pobudli v Centre pre hospodársko-technologický rozvoj Vojvodiny na Andrevlji (Banoštor) od 28. marca do 2. apríla bežného roku. Celkovo sa na semináre v tomto cykle zúčastnilo 43 talentovaných žiakov a 4 pedagógovia, profesori v úlohe učiteľov-edukátorov z rôznych škôl z územia AP Vojvodiny. Z našej školy to boli Martin Zvara, Adriana Vozárová a Irena Nôtová zo 4.a, Karmena Kováčová, Jana Švecová, Teodora Šimoniová a Nina Medovarská zo 4.b, Andrej Dudáš z 2.a, Nela Mladenovićová a Sofia Bešková z 1.a triedy s vedúcim profesorom dejepisu Martinom Širkom.

Tému „Od Pytagora po Archimeda – Človek je mierou všetkých vecí‟ žiaci s profesorom spracúvali hlavne z hľadiska filozofie, a to na zaujímavý spôsob. Výsledok aktivít a konečná prezentácia je vo forme videa.

Okrem aktivít na Andrevlji bol na programe aj výlet do Nového Sadu a Sriemskych Karloviec.

V praxi, prostredníctvom tohto projektového vyučovania sa veľmi úspešne ukázala medzipredmetná korelácia. Žiaci cez tento druh neformálneho vzdelávania rozvíjali svoje kompetencie. Najdôležitejšie bolo určite rovesnícke vzdelávanie, rozvoj funkcionálnych vedomostí a uplatnenie inovatívnych technológií. Získané vedomosti a skúsenosti predstavujú dôležitý doplnok formálnemu vzdelávaniu. Žiaci svojím správaním a usilovnosťou predstavovali naše gymnázium v tom najlepšom svetle.

Záverečná prezentácia vo formie videa sa nachádza na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=8X8H3gb_9DA&t=5s

                                               Správu pripravil profesor dejepisu Martin Širka

Okupljanje u Kongresnom centru Ceptor   Andrevlje

Board sala

Poseta NRSNM

Predstavljanje završnih radova

Voliteľný predmet Zdravie a šport

V mesiacoch február až apríl sa v rámci výberového predmetu Zdravie a šport, ktorý prednáša profesorka telesnej výchovy Adriana Halaj pre prvé a druhé ročníky, konali rôzne prednášky na tému zdravia.

Problematiku prvej gynekologickej prehliadky a pomoc pri prekonaní strachu z prvej návštevy gynekologickej ambulancie, žiakom priblížila naša známa gynekologička Jarmila Šproh-Beljička.

Informácie z oblasti fitnessu, čiže všetko o cvičení v posilňovni a zdravom životnom štýle, poskytli osobní tréneri Miroslav Bulatović a Ivana Dragišić z Nového Sadu, ktorí to nakoniec roztočili so žiakmi v gymnaziálnej posilňovni.

 
                                               Správu pripravila profesorka Adriana Halaj

zdravie1

 

Súťaž v malom futbale v Bečeji

V sredu 30.03.2022 roku sa konala okresná súťaž žiakov stredných škôl vo futsale v Športovom centre v Bečeji, na ktorej sa zúčastnilo 6 tímov. Naše mužstvo postúpilo do polufinále, a tvorili ho 11 žiaci:  Fiala Jonatan IV.a, Čiep Martin IV.a, Đokić Nikola IV.c, Kosovac Dušan IV.c, Božin Todor IV.c, Temerinac Aleksandar IV.c, Bugarski Miloš III.c, Nikolić Radomir III.c, Salčak Mario II.b, Stracinski Marek II.b a Surla Veljko II.c. Žiakov sprevádzala profesorka telesnej výchovy Adriana Halaj.

                                                 Správu podala profesorka Adriana Halaj

bc1

bc2

Športová Domiáda 2022

V sobotu, 09.04.2022 v Sriemskej Mitrovici bolo 25. športové stretnutie stredoškolských internátov  Domiáda.  

Domiády sa zúčastnili žiaci z 11 internátov a súťažilo sa v 6 športových diciplínach. Naši  žiaci účinkovali v dvoch – strelectvo a šach.

Strelecký tím tvorili Martin Zvara, Andrej Dudáš a  Miroslav Zvara a obsadili 2.miesto. Martin Zvara individuálne obsadil 2.miesto tiež. V disciplíne šach individuálne súťažil Stefan Trkulja.

Pedagogický dozor na Domiáde tvorili správca Pavel Turan a Tatiana Topoľská.

Správu podala Tatiana Topoľská

sd1

sd2

sd3

sd4

sd5

DSC 0599 (1)

 

Kultúrno-umelecká Domiáda 2022

25. Pokrajinské stretnutie stredoškolských domovov na kultúrno-umeleckej Domiáde bolo v sobotu 26. marca 2022 v Apatíne. Náš žiacky domov dosiahol pozoruhodné výsledky:
I. miesto – poeticko-scénický prejav. Traja maturanti Jana Švecová, Karmena Kováčová a Damjan Kalko sa predstavili s prejavom Tišina sitnog paora Ladačkog. So žiakmi spolupracovala vychovávateľka v žiackom domove Anna Speváková.
II. miesto – Kategória Výtvarné práce. Žiačka Jana Opavská.
II. miesto – folklór. Autorkou choreografie slovenských ľudových tancov Pri Dunajskom moste je profesorka telesnej výchovy Tatiana Kriváková - Amidžićová. Tanečnú skupinu tvoria 12 žiaci: Stefan Trkulja, Pavel Pavlini, Martin Pekár, Kristijan Šimek, Jelena Ardalová, Andrea Opavská, Karmena Kováčová, Teodora Šimoniová, Tea Pudelková, Maja Žigmundová, Tijana Týrová a Teodora Hana Fodorová.
III. miesto – populárna hudba. Päťčlennú vokálno-inštrumentálnu skupinu priprával profesor hudobnej kultúry Dr Juraj Súdi. Tvoria ju: Damjan Kalko, Andrea Javorníková, Martina Agarská, Stefan Trkulja a Martin Zvara. Skladba: Nech nás nič nerozdvojí. Hudba: Juraj Súdi ml. Text: Karmena Kováčová.
III. miesto – ľudová hudba. Skupinu tvoria: Martina Agarská, Andrea Javorníková, Stefan Trkulja, Martin Zvara a Damjan Kalko. Splet slovenských ľudových piesní. Žiakov sprevádzal a priprával profesor hudobnej kultúry Dr Juraj Súdi.
 
 vyhrali
 
d21
 
d2
 
vykres
 
d4
 
d6
 
 

Oblastná súťaž vo volejbale v marci 2022

Na oblastnej súťaži stredných škôl vo volejbale, ktorá bola v Novom Sade 4. marca 2022 pre dievčatá a 7. marca pre chlapcov z nášho gymnázia sa zúčastnili členky dievčenskej ekipy: Jasmina Fejdiová, Melani Majerová, Marína Kaňová, Anna Hrubíková, Simona Kreková, Teodora Valentíková, Miroslava Brkljač, Dajana Uhláriková a Sofija Ilić. Z chlapcov účinkovali: Dejan Popadić, Dušan Kosovac, Miloš Milutinović, Dragan Nikolić, Michal Šimo, Nikola Đokić, Todor Božin, Aleksandar Temerinac, Aleksa Arizanović, Filip Varga a Jan Kováč. Žiakov nacvičovala profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amidžić, ktorá ich na súťaži  aj sprevádzala spolu s profesorom Jaroslavom Sýkorom.

vd2

vch2

vch1