Kampaň pre gymnazistov Na ceste rozum do hrsti - Upozorni a pomôž

Obec Báčsky Petrovec, resp. Rada pre bezpečnosť cestnej premávky dňa 14. decembra 2021 v miestnostiach Slovenského  vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa zúčastnila  spoločnej  edukácie pre mladých (žiakov tretích a štvrtých  ročníkov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom  Petrovci)  pod názvom  Upozorni a pomôž v rámci kampane Na ceste rozum do hrsti.   

V rámci tribúny, ktorá sa prvýkrát realizovala v našej obci, Agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky v spolupráci s Červeným krížom Srbska a našou Radou pre bezpečnosť cestnej premávky  mladým účastníkov  v premávke  vysvetlila dôležitosť adekvátneho pôsobenia v prípade, že narazia alebo sa ocitnú na mieste dopravnej nehody.

Počas edukácie a v rámci vedomostného kvízu žiakom boli rozdelené hodnotné odmeny (prvá pomoc, bezpečnostný trojuholník,  reflexné vesty, tričká, tepelné fľaše ...).

p2

p1

p3