Začiatok II. polroku 2021/2022 online

Vážení, od pondelka 10. januára 2022 vyučovanie bude prebiehať 

podľa tretieho modelu - na diaľku. Je to rozhodnutie Tímu pre školy.