Zmena modelu vyučovania od 17. januára 2022

Na základe rozhodnutia Tímu pre školy v pondelok 17. januára 2022 s výučbou sa začne podľa kombinovaného modelu. V pondelok prichádza do školy prvá skupina žiakov, kým je druhá skupina online, v utorok opačne. Podelenie do skupín vám oznámi triedny profesor.
 
Hodiny trvajú 45 minút. Rozvrh hodín sa nemenil.