ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Milí žiaci, na základe Rozhodnutia Ministerstva osvety č. 601-00-00026/1/2022-15 z dňa 18.08.2022 všetky školy v Srbsku uplatňujú priamy model výchovno-vzdelávacej práce v súlade so zákonom, čo znamená, že všetci žiaci prichádzajú do školy, hodiny trvajú 45 minút, všetky vzdelávacie programy sa realizujú v škole: telesná výchova, všetky športy, chór, orchester, prax.

Nový školský rok začne vo štvrtok, 1. septembra 2022 o 7.30.

Žiaci prvých ročníkov sa zoskupia pred hlavným vchodom gymnázia a budú usmernení do slávnostnej siene, kde sa im prihovoria riaditeľka a triedni profesori.

Žiaci vyšších ročníkov prichádzajú na prvú hodinu do učebne triedneho profesora.

Na prvej hodine žiaci dostanú rozvrh hodín.

O učebniciach sa žiaci oboznámia od predmetných profesorov.

Počas pobytu v škole a v žiackom domove je nevyhnutné dodržiavať sa všetkých opatrení, ktoré znemožňujú šírenie vírusových ochorení.

Prajem vám dobré zdravie a úspešný školský rok.

                                                                  Riaditeľka gymnázia Jarmila Vrbovská