Aktivity na Deň školy 7. októbra 2022

V rámci zaznamenávania Dňa školy jedna z aktivít bola aj dielňa vypracovania kŕmidiel pre vtáčiky. Žiakom sa kŕmidlá vydarili a rozmiestnené sú v školskom dvore. Aktivitu mali na starosti profesorky Vieroslava Struhárová, Mariena Diňová a profesor Jaroslav Grňa.
Žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovov sa na zaznamenávanie Dňa školy medzi iným priprávali aj tak, že v pavilóne presadili a ošetrili kvety.
Spolu so svojimi profesorkami Vieroslavou Struhárovou a Marienou Diňovou tiež zaznamenali aj víkend kŕmenia vtákov 15. – 16. október a 18. október Deň chôze.
 
vt1
 
vt2
 
vt3
 

ch3

ch2

ch1

V piatok doobedu v rámci zaznamenávania Dňa školy profesorky srbského jazyka Helena Despić a Branislava Janković organizovali Kvíz gramotnosti, v ktorom účinkovali žiačky 3.c triedy Sara Đorđević a Ivana Milenković. Výhru získala Ivana Milenković.

kviz