Darčekové poukazy žiakom prvého ročníka

V utorok 24. októbra 2023 so začiatkom o 12.00 hodine v slávnostnej sieni gymnázia Obec Báčsky Petrovec odovzdala darčekové poukazy žiakom prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Pri tejto príležitosti z rozpočtu obce boli vyčlenené prostriedky pre darčekové poukazy pre športové vybavenie. Toto roku   bolo pripravených 78 darčekových poukazov, ktoré odovzdala predsedníčka obce Jasna Šprochová spolu s predsedom zhromaždenia obce Dr. Jánom Jovankovičom. Je to ešte jedna forma podpory pre žiakov našej obce.

dd0

dd1

dd2

dd4